recepce: +420 730 827 898 kurzy: +420 730 827 904

Školní liga je uzavřena, ceny předány

Zhodnocení prvního ročníku soutěže v lezení pro školní kolektivy z Kladna a okolí

O Školní lize v lezení

Školní liga v lezení nabízí třídním kolektivům možnost soutěžit a porovnávat lezecké dovednosti v celoročním hodnoceném žebříčku. Do Školní ligy v lezení se mohou zapojit třídy základních a středních škol z Kladna i okolí.

V rámci dvouhodinového programu na lezecké stěně si děti mohou vyzkoušet lezení na nízké stěně, tzv. bouldering a lezení na 18metrů vysokou stěnu. Za dosažené metry na stěně děti sbíraly body. Všichni účastníci jsou motivování k tomu nasbírat co nejvíce bodů jako skupina, navzájem se tedy povzbuzují a podporují.

Každá třída se do ligy může zapojit kdykoli v průběhu roku a to kolikrát chce, získané body se sčítají. Soutěží se od začátku září do poloviny června a na konci školního roku je vyhlášena a odměněna nejlepší třída, ta získá certifikát na program v Sambar lanovém parku Kladno zdarma.

Kromě nejlepší třídy je také vyhodnocena škola, která získá v součtu nejvíce bodů za všechny třídy a získá tak pohár celé Školní ligy v lezení a také certifikát na program v Sambar lanovém parku zdarma. Ten může škola využít dle vlastního uvážení, například s ním odměnit nějakou třídu či skupinu studentů.

Soutěž tříd

Ve školním roce 2015/2016 se do soutěže se zapojilo celkem 691 žáků a studentů ve 34 třídách z 8 různých škol. Bodový zisk za třídu se pohyboval v průměru kolem 435 bodů, s nejnižším dosaženým počtem 184 a nejvyšším neuvěřitelných 766.

Boj to byl velmi vyrovnaný, všechny třídy podaly opravdu skvělé výkony a o vítězi rozhodovaly pouhé metry. Prvenství v soutěži tříd získala třída E2 z kladenské Střední průmyslové školy stavební a obchodní akademie (SPŠS a OA Kladno, jinak také známé jako SOSIK). Na druhém místě se ztrátou pouhých 7 bodů se umístila třída S1,2 a na třetím místě skončila se 677 body třída T1, T2. Všechny tři přední příčky náležily tedy SOSIKovi, a na čtvrtém místě spočinula třída 3.C kladenského gymnázia se 615 body. 

Soutěž škol

Body získané třídami se také sčítaly do soutěže škol. Zde se Střední zdravotnická škola a Gymnázium Kladno snažili dotáhnout bodový náskok SOSIKa, který získal vysláním deseti tříd v období maturit, to se jim ale nakonec nepodařilo a konečné pořadí na prvních třech místech stojí takto:

  1. SPŠS a OA Kladno 5271 bodů
  2. Gymnázium Kladno 3985 bodů
  3. SZŠ a VŠZ Kladno 1757 bodů

Dále se umístily školy ZŠ Zd. Petříka, ZŠ a MŠ Doberská, ZŠ Vašatova, Montessori Kladno a ZŠ Moskevská. Do konce června stěnu navštívilo ještě tříd několik, avšak ty už do hodnocení nebyly započítány.

Pár slov na závěr

Nejlepší třída a nejlepší škola získaly dárkový certifikát na program v Sambar lanovém parku Kladno a SOSIKu také patří Putovní pohár Školní ligy v lezení. Ceny byly slavnostně předány v prostorách školy.

 

 

Školní liga v lezení vypukne opět v září a bude se soutěžit až do poloviny června. Všechny školy mají možnost se do soutěže kdykoli během roku zapojit, stačí si domluvit termín programu.

Výsledky soutěže tříd

ŠKOLA

TŘÍDA

DATUM NÁVŠTĚVY

POČET ZÍSKANÝCH BODŮ

POŘADÍ

SPŠS a OA Kladno

E2

3.5.2016

766

1.

SPŠS a OA Kladno

S1,2

27.4.2016

759

2.

SPŠS a OA Kladno

T1 a T2

2.5.2016

677

3.

Gymnázium Kladno

3.C

23.5.2016

615

4.

SPŠS a OA Kladno

O2

3.5.2016

610

5.

ZŠ Zd.Petříka

Malí Táborníci

19.3.2016

594

6.

SPŠS a OA Kladno

E1 a T1

3.5.2016

566

7.

Gymnázium Kladno

O1

18.5.2016

539

8.

Gymnázium Kladno

O2

26.5.2016

539

9.

Montessori Kladno

8.7.M

16.5.2016

517

10.

Gymnázium Kladno

O7

16.5.2016

517

11.

SPŠS a OA Kladno

O4

25.4.2016

489

12.

Gymnázium Kladno

1.C

24.5.2016

484

13.

SPŠS a OA Kladno

TEO1K

21.4.2016

469

14.

ZŠ Zd.Petříka

5.B

21.1.2016

459

15.

Gymnázium Kladno

1.B

19.5.2016

454

16.

SZŠ a VOŠZ Kladno

SČ2

27.4.2016

453

17.

Gymnázium Kladno

2.C

25.5.2016

443

18.

SZŠ a VOŠZ Kladno

ZA1A

30.5.2016

428

19.

ZŠ Moskevská Kladno

5.A

2.6.2016

411

20.

ZŠ Vašatova

Devítka

22.3.2016

404

21.

Gymnázium Kladno

1.A

17.5.2016

394

22.

SPŠS a OA Kladno

S3

18.4.2016

387

23.

ZŠ Zd.Petříka

4.A

17.12.2015

351

24.

SZŠ a VOŠZ Kladno

ZL2

5.4.2016

350

25.

SZŠ a VOŠZ Kladno

ZL1

15.4.2016

342

26.

SPŠS a OA Kladno

E3

19.4.2016

311

27.

ZŠ a MŠ Doberská

1.A

1.6.2016

296

28., 29

ZŠ a MŠ Doberská

1.B

1.6.2016

296

28., 29

ZŠ Vašatova

Sedmička

22.3.2016

256

30.

SPŠS a OA Kladno

O3

2.5.2016

237

31.

ZŠ a MŠ Doberská

2.B

28.1.2016

212

32.

SZŠ a VOŠZ Kladno

ZA1B

13.6.2016

184

34.

ZŠ a MŠ Doberská

2.A

28.1.2016

183

33.

Výsledky soutěže škol

ŠKOLA

TŘÍDA

DATUM NÁVŠTĚVY

POČET ZÍSKANÝCH BODŮ

POČET BODŮ CELKEM

POŘADÍ

SPŠS a OA Kladno

S3

18.4.2016

387

5271

1.

E3

19.4.2016

311

TEO1K

21.4.2016

469

O4

25.4.2016

489

S1,2

27.4.2016

759

T1 a T2

2.5.2016

677

O3

2.5.2016

237

E2

3.5.2016

766

O2

3.5.2016

610

E1 a T1

3.5.2016

566

Gymnázium Kladno

O7

16.5.2016

517

3985

2.

1.A

17.5.2016

394

O1

18.5.2016

539

1.B

19.5.2016

454

3.C

23.5.2016

615

1.C

24.5.2016

484

2.C

25.5.2016

443

O2

26.5.2016

539

SZŠ a VOŠZ Kladno

ZL2

5.4.2016

350

1757

3.

ZL1

15.4.2016

342

SČ2

27.4.2016

453

ZA1A

30.5.2016

428

ZA1B

13.6.2016

184

ZŠ Zd.Petříka

4.A

17.12.2015

351

1404

4.

5.B

21.1.2016

459

Malí Táborníci

19.3.2016

594

ZŠ a MŠ Doberská

2.B

28.1.2016

212

987

5.

2.A

28.1.2016

183

1.A

1.6.2016

296

1.B

1.6.2016

296

ZŠ Vašatova

Devítka

22.3.2016

404

660

6.

Sedmička

22.3.2016

256

Montessori Kladno

8.7.M

16.5.2016

517

517

7.

ZŠ Moskevská Kladno

5.A

2.6.2016

411

411

8.


adresa

Klub START-UP, o.s.,
Dělnická 244
272 01 Kladno
IČ: 22722882

kontakty

info@stenakladno.cz
recepce: +420 730 827 898
kurzy: +420 730 827 904
facebook
youtube
zobrazit na mape


projekt outdoorcentrum kladno
created 2015 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.