recepce: +420 730 827 898 kurzy: +420 730 827 904

PRVNÍ NÁVŠTĚVA

Jdete k nám na stěnu poprvé, přečtětě si následující postup!

 • Každý návštěvník (samostatný vstup i lezecký kurz) nad 15 let musí mít elektronicky odsouhlasený provozní řád. Za děti mladší 15 let zodpovídají rodiče.
 • K odsouhlasení provozního řádu vyplňte svůj email zde: Registrace návštěvníka stěny ZDE a vyčkejte pár minut na potvrzující kód. 
 • Nezapomeňte, že lezení patří mezi nebezpečné aktivity a je třeba pohybovat se na stěně bezpečně. Všem začátečníkům silně doporučujeme úvodní školení s instruktorem lezení. V případě nebezpečného chování (jištění a práce s lezeckým materiálem) bude lezec ze stěny vykázán bez nároku na vrácení vstupnému. Ceny kurzů s instruktorem jsou včetně vstupného a půjčení vybavení, takže pro začátečníky to vychází doopravdy jen o pár korun více. Ceník kurzů lezení zde

PROSÍME KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA O PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI PŘI VSTUPU NA LEZECKOU STĚNU KLADNO

Osoby 18+
 • ukončené očkování
 • prodělané onemocnění Covid v posledních 180 dnech
 • první dávka očkování/nemožnost se očkovat + PCR test starý maximálně 72 hodin
Osoby 12-18 let
 • ukončené očkování
 • prodělané onemocnění Covid v posledních 180 dnech
 • negativním PCR test starý maximálně 72 hodin
 • první dávka očkování/nemožnost se očkovat + PCR test starý maximálně 72 hodin
Děti do 12 let
 • není potřeba prokazování bezinfekčnosti

PRAVIDLA PRO PROVOZ VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ

Dle mimořádného opatření platného od 22.11.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 (viz níže). Provozovatel musí své klienty při vstupu do prostor kontrolovat a klienti musí splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit (provozovatel však nemusí prokázání bezinfekčnosti evidovat!). Splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních. 

BOD I/17 – PODMÍNKY PRO VSTUP DO PROVOZOVNY

 • osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a prokáží se příslušným národním certifikátem
 • osoby do věku 18 letosoby s kontraindikací k očkování potvrzenou od lékaře (o takové indikaci musí být uveden záznam v ISINU, informačním systému infekčních nemocí) a dále osoby, které nemají ukončené očkování, které svou bezinfekčnost prokázaly negativním RT-PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2 starým maximálně 72 hodin.
 • osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

 

Každému novému zákazníkovi bude vystavena čipová karta, kterou se vždy prokáže při příchodu na stěnu.

Na kartu si můžete za výhodnějších podmínek nabít kredit

Vyčerpání částky nabité na kartu není časově omezeno

 • Za dobití kreditu 1000 Kč - zaplatíte  960 Kč
 • Za dobití kreditu 1500 Kč - zaplatíte 1425 Kč
 • Za dobití kreditu 2000 Kč - zaplatíte 1880 Kč
 • Za dobití kreditu 2500 Kč - zaplatíte 2325 Kč
 • Za dobití kreditu 3000 Kč - zaplatíte  2760 Kč
 • Za dobití kreditu 3500 Kč - zaplatíte  3185 Kč
 • Za dobití kreditu 4000 Kč - zaplatíte   3600 Kč

 

 


adresa

Klub START-UP, o.s.,
Dělnická 244
272 01 Kladno
IČ: 22722882

kontakty

info@stenakladno.cz
recepce: +420 730 827 898
kurzy: +420 730 827 904
facebook
youtube
zobrazit na mape


projekt outdoorcentrum kladno
created 2015 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.